Zachowania kibiców piłkarskich – okiem studenta

Dopiero zaczynam swoją przygodę , w związku z czym na początku chciałbym pochwalić się swoim największym sukcesem naukowym czyli moją pracą magisterską. Na początku dodam spis treści pracy tak, aby mogła kogoś zaciekawić. Jestem sympatykiem piłki nożnej i w mojej pracy skupiłem się na problemie związanym z kibicami. Opisałem większość problemów, która występuje na polskich stadionach.

Praca została podzielona na siedem rozdziałów.

I. Rys historyczny sportu i piłki nożnej – opisana została historia sportu z czasów starożytności i średniowiecza, a także europejska i polska historia piłki nożnej;

II. Psychospołeczne aspekty widowiska sportowego – przedstawione zostały informacje odnośnie charakterystyki widowisk sportowych. W tym rozdziale omówiłem także psychologiczne, społeczne, a także kulturowe aspekty wpływające na zachowanie widowni biorącej udział w widowiskach sportowych;

III. Kibice na meczach piłkarskich – zaprezentowanych zostało kilka typologii kibica. Wnikliwej analizie została poddana także charakterystyka kibica i pseudokibica z uwzględnieniem różnić językowych w definiowaniu tych terminów. W tym rozdziale znalazło się również kalendarium z największymi awanturami, w których udział brali polscy kibice;

IV. Metody zwalczania chuliganów w krajach europejskich – omówione zostały sposoby zwalczania stadionowych chuliganów stosowane w takich krajak, ja: Polska, Anglia, Włochy i Francja;

V. Wisła Kraków i kibice – w tym rozdziale można znaleźć informacje odnośnie historii krakowskiego klubu, a także jego kibiców. Tutaj wspomogłem się m.in. materiałami ze strony https://www.wislak.pl/.

VI. Założenia metodologiczne pracy – przedstawia metodologiczne założenia pracy, które umożliwiły przeprowadzenie badania;

VII. Analiza materiału empirycznego – w ostatnim rozdziale zostały zaprezentowane informacje zebrane podczas badania.